ลักษณะการใช้งานของปะเก็นไม้ก๊อก

2022-09-16

ปะเก็นคอร์ก หรือที่เรียกว่าปะเก็นแก้วคอร์ก ปะเก็นคอร์กแก้ว ปะเก็นดูดซับแรงกระแทกของคอร์ก ปะเก็นไม้ก๊อกอยู่ในขอบเขตของการป้องกันวัตถุที่เปราะบาง รวมถึงแผ่นไม้ก๊อก โฟมพีวีซี หรือชั้นกาวที่ไม่ถ่ายโอน ฟิล์มไฟฟ้าสถิต หรือชั้นฟิล์มป้องกันที่ไม่ถ่ายโอนด้วยกาว

เนื่องจากปะเก็นไม้ก๊อกมีความสวยงาม สะอาด ไร้สารตกค้าง ปลอดภัย และติดตั้งได้ง่าย จึงสามารถดูดซับบนพื้นผิวกระจกได้ง่ายเป็นเวลานาน และถอดออกได้ง่าย ไม่มีสารตกค้างหรือการพิมพ์ออฟเซ็ตบนพื้นผิวกระจก ทำให้กระจกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในระหว่างการขนส่ง ปะเก็นไม้ก๊อกมีผลกันกระแทกที่ดีมาก ง่าย และปลอดภัยในการใช้; และปลอดสารพิษไม่มีกลิ่นปราศจากมลภาวะและไม่แก่ ทนต่อความชื้น น้ำมัน และกรดเจือจาง ภายใต้อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น แสงแดด อากาศ น้ำค้างแข็ง ฯลฯ ไม่มีการเสียรูป ไม่มีการเสื่อมสภาพ และประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง


ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งแก้วแปรรูปลึก เช่น เทมเปอร์ กลวง เคลือบ เคลือบ และกันกระสุน ในหมู่พวกเขามีผลิตภัณฑ์ปะเก็นไม้ก๊อกที่มีการใช้งานที่หลากหลายนั่นคือปะเก็นไม้ก๊อกฟิล์ม PE กันกระแทกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จุกกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะปะเก็นไม้ก๊อกฟิล์ม PE กันกระแทก โครงสร้างประกอบด้วยชั้นไม้ก๊อกและ ฟิล์มกาวแบบถอดได้ ฟิล์มกาวแบบถอดได้จะยึดติดกับชั้นของกระดาษลอกออก และชั้นไม้ก๊อกและฟิล์มกาวแบบถอดได้จะถูกยึดเข้าด้วยกัน

ชั้นไม้ก๊อกและฟิล์มกาวแบบถอดได้ถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และชั้นกระดาษลอกออกทั้งหมด ปะเก็นจุกไม้ก๊อกฟิล์ม PE กันกระแทกสามารถยึดติดกับพื้นผิวของวัตถุได้ง่าย และง่ายต่อการเอาออก โดยไม่มีสารตกค้างหรือการพิมพ์ออฟเซ็ตบนพื้นผิวของวัตถุ ปะเก็นไม้ก๊อกมีผลกันกระแทกดีมาก ต้นทุนต่ำ ดี กันกระแทกและใช้งานง่าย ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างหรือออฟเซ็ต